Orelská modlitba

Bože, požehnej orelské práci,
aby s Tebou začínala a s Tebou také končila.
Ke tvé cti a chvále, k dobru naši duši
a blahu naši vlasti. Amen.

(tuto Orelskou modlitbu se modlíme před začátkem turnajů, pořádaných Orlem)