20. sjezd Orla župy Velehradské v Domaníně

09.04.2009 16:28

V sobotu 14. března 2009 se uskutečnil 20. sjezd župy Velehradské v Domaníně. Samotnému zahájení sjezdu předcházela v 8hod Mše svatá v kostele sv. Václava v Domaníně. Poté jsme se přesunuly do Kulturního domu. Jako hosté se tohoto sjezdu zůčastnili starosta slovenského Orla Ing. Josef Gálik, starosta obce Domanín Ing. Tibor Koóš a krajský předseda KDU-ČSL Ing. Jiří Stodůlka a duchovní rádce župy Velehradské děkan P. František Král. Kolem oběda se dostavil také starosta českého Orla br. Ladislav Šustr. Jednání probíhala v poklidné atmosféře. Během obědové pauzy byla promítána cesta slovenských cyklistů do Říma, jehož vyvrcholením bylo setkání cyklistů z řad slovenského orla se svatým Otcem Benediktem XVI.

Program jednání:

 • Zahájení a přivítání hostů
 • Kulturní vložka
 • Volba řídícího sjezdu
 • Volba orgánů sjezdu
 • Zdravice hostí
 • Zpráva o činnosti župy
 • Zpráva tělovýchovné rady
 • Zpráva kulturní a duchovní rady
 • Pokladní zpráva
 • Zpráva revizní komise
 • DIskuze k předneseným zprávám
 • Ohodnocení zasloužilých členů
 • O činnosti Orla obrazem
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr
Zpět