Přihláška do Orla

Podmínkou být členem Orla je vyplnit přihlášku a tu předat vedoucímu oddílu (případně trenérovi). Ten ji předá Radě Orla, která rozhodne o přijetí či nepřijetí nového člena. Každému členovi je vystavena orelská průkazka, na základě které se prokazuje při turnajích pořádaných Orlem.

Řoční členský poplatek činí:
do 18 let - 80,- Kč
nad 18 let - 200,- Kč

Přihláška ke stažení zde